fbpx

Pakiety medyczne w firmie – minimum formalności, minimum wykluczeń

Pakiety medyczne w firmie

Spis treści


Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w postaci pakietów medycznych w firmie to propozycje tworzone z myślą o współczesnych pracodawcach, pracownikach i ich bliskich tak w kontekście bieżących potrzeb, jak też planów na przyszłość. W myśl hasła „Zdrowie bez kolejki„, współpracą z ubezpieczycielem obejmowane są kolejne placówki medyczne, aby osoba mająca ubezpieczenie mogła swobodnie korzystać ze świadczeń medycznych tak w pobliżu miejsca pracy czy zamieszkania, jak też znacznie dalej, na przykład podczas delegacji czy krajowych wyjazdów wakacyjnych. Stąd nieustanne zainteresowanie tak atrakcyjną formą dbania o zdrowie również wśród naszych Klientów z Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

Otrzymaj bezpłatne porównanie
ofert najlepszych pakietów medycznych

wypełnij formularz
Fill out this field
Fill out this field
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed

Zobacz również Pakiety zdrowotne pomoce w profilaktyce i leczeniu chorób

Miesięczna składka opłacana przez pracodawcę, pracownika lub wersja łączona

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne, czyli takie, w ramach którego z prywatnej opieki medycznej będzie korzystać kilkoro lub więcej pracowników, to określone koszty, które należy ponieść, aby umowa zawarta z ubezpieczycielem przekładała się na dostęp do poszczególnych placówek medycznych, badań, świadczeń. Do wyboru jest zwykle kilka rozwiązań. Oto trzy najczęściej pojawiające się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.Wszystkie koszty pokrywa pracodawca – to najkorzystniejsza opcja z punktu widzenia pracownika, zwłaszcza, gdy niezależnie od wybranego wariantu może korzystać ze wszystkich świadczeń bez dodatkowych kosztów. Umowa zawarta z ubezpieczycielem jest w tej i pozostałych opcjach gwarancją, że pracownik (a w pakiecie partnerskim oraz rodzinnym również jego bliscy) będzie mógł rzeczywiście odczuć korzyści z takiego benefitu.

  1. Część składki opłaca pracodawca, a część pracownik – takie rozwiązanie wybierają między innymi pracodawcy, którzy chcą zapewnić pracownikom wybór spośród bardziej zaawansowanych opcji (Pakiety Srebrne, Pakiet Złoty), zatem rodzaj wersji premium. Koszt dzielony na dwie strony sprawia, że miesięczna składka pracownika jest niższa, a przy tym pakiet świadczeń medycznych daje wiele możliwości rozpoczęcia profilaktyki lub terapii.
  2. Cała kwota wpłacana jest comiesięcznie przez pracownika – z punktu widzenia pracownika propozycja godna rozważenia, jeżeli warunki zawarte w polisie są korzystne, z niewielką liczbą wykluczeń, bez ankiety medycznej. Takie ubezpieczenie jest zwykle korzystniejsze niż opcje, w których dana osoba ubezpiecza się samodzielnie, niezależnie od pracodawcy.

Gdy ubezpieczyciel przedstawi właścicielowi firmy wszystkie możliwości i najkorzystniejsze opcje, można dokonać selekcji tych wariantów pod kątem struktury zatrudnienia. Najbardziej optymalne wersje przedstawiane są pracownikom, którzy ostatecznie sami decydują, który pakiet i wariant wybrać.

Wybór pakietów i wariantów, czyli kwestie obowiązkowe

Kwestie formalne to między innymi umowa, której zawarcie potwierdza dokument zwany polisą. Zanim dojdzie do podpisania umowy, obowiązkiem każdego pracownika jest określenie, który pakiet oraz wariant wybiera. Co ważne:

  • ten wybór jest obowiązujący przez cały rok ubezpieczeniowy, z tym, że jeżeli umowa została zawarta na przykład w sierpniu, pierwszy rok ubezpieczeniowy trwa od sierpnia do końca grudnia,
  • kolejne lata liczone są na zasadzie pełnych 12 miesięcy,
  • zmiana wariantu ubezpieczenia możliwa jest jeden raz w roku ubezpieczeniowym.

Na podstawie powyższych decyzji pracownicy wypełniają deklaracje przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego i przekazują je pracodawcy.

Z punktu widzenia pracownika

Możliwość szybkiego wdrożenia pakietów medycznych dla pracownikow to sposób na zaplanowanie i umówienie wizyt lekarskich niedługo po tym, gdy podpisana zostanie umowa pracodawca – ubezpieczyciel, a jako jej potwierdzenie wystawiona zostanie polisa. Wcześniej należy dokładnie poznać warunki ubezpieczenia, następnie dopilnować kilku kwestii.

Przede wszystkim warto dokładnie poznać pełną gamę możliwości oferowanych w ramach danego wariantu. Często przy niewielkiej różnicy składek występują istotne różnice w liczbie dostępnych badań, specjalistów, do których można się udać w ramach ubezpieczenia.

Następnie należy wypełnić otrzymaną deklarację, umieszczając aktualne dane swoje oraz osób, które włączasz do ubezpieczenia. Oczywiście dane powinny być aktualne i prawdziwe, inaczej ubezpieczyciel może zakwestionować lub unieważnić umowę.

Istotne dla pracodawcy

Umowa zawierana jest na okres jednego roku ubezpieczeniowego i przedłużana na kolejny rok najpóźniej miesiąc przed ostatnim dniem roku ubezpieczeniowego. Aby zawrzeć taką umowę należy:

  • wypełnić i podpisać wniosek o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • opłacić na rzecz ubezpieczyciela składkę lub jej pierwszą ratę,
  • dostarczyć zgodną ze stanem faktycznym:
  • podpisaną ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje pracowników,
  • listę osób przystępujących do umowy.

Ze strony ubezpieczyciela zostaje przydzielony konsultant do opieki nad daną firmą, zatem wszelkie pytania lub wątpliwości można przekazać takiej osobie zarówno na etapie poznawania oferty, jak też przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania. To ważne i praktyczne udogodnienie.

Z jakimi wyłączeniami należy się liczyć w ramach pakietów medycznych

Wszechstronność prywatnych ubezpieczeń medycznych wiąże się z określonymi wyłączeniami, natomiast zwykle są to zaawansowane procedury medyczne, których wartość byłaby nie do zmieszczenia w standardowej składce, nawet w wyższych wariantach. Wybierając jednak renomowanego ubezpieczyciela o ugruntowanej pozycji na rynku, zarówno pracodawca jak i pracownik mają pewność, że wyłączenia te nie wpłyną znacząco na szeroko pojętą profilaktykę oraz dostępność lekarzy specjalistów.

Do grupy takich usług oraz zabiegów należą między innymi: diagnozowanie i leczenie niepłodności, leczenie protetyczne oraz chirurgia szczękowa, leczenie odwykowe, operacje z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej czy kosmetyki. Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby poznać wszystkie wyłączone zabiegi i usługi.

Skuteczność idei „Zdrowie bez kolejki” w Białymstoku i nie tylko

Ta koncepcja jest odzwierciedleniem rzeczywistych korzyści ze współczesnych pakietów medycznych dla pracowników oferowanych w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. To, co dawniej było trudno dostępne, od lat można mieć w ramach wybranego pakietu przy współpracy z solidnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Usprawnieniem jest nie tylko szybka dostępność wizyt w gabinetach specjalistycznych i możliwość poddania się określonym badaniom, ale również umawianie wizyt telefonicznie i online. Do wskazanej placówki należy przyjść na konkretną godzinę, aby bez kolejki spotkać się z lekarzem lub skorzystać z określonej usługi medycznej.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są opcje opłacania miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego w firmie?

Opcje opłacania składki to: całość pokrywa pracodawca, część składki opłaca pracodawca a część pracownik, oraz cała kwota wpłacana jest comiesięcznie przez pracownika.

Jakie są obowiązki pracownika przed zawarciem umowy ubezpieczenia zdrowotnego?

Pracownik musi określić, który pakiet oraz wariant wybiera, a wybór ten jest obowiązujący przez cały rok ubezpieczeniowy. Możliwa jest jedna zmiana wariantu ubezpieczenia w roku ubezpieczeniowym.

Jakie są wyłączenia, z którymi należy się liczyć w ramach pakietów medycznych?

Wyłączenia to między innymi: diagnozowanie i leczenie niepłodności, leczenie protetyczne, chirurgia szczękowa, leczenie odwykowe, operacje z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej czy kosmetyki.

Jakie są korzyści z idei „Zdrowie bez kolejki” w Białymstoku i nie tylko?

Korzyści to szybka dostępność wizyt w gabinetach specjalistycznych, możliwość poddania się określonym badaniom, oraz umawianie wizyt telefonicznie i online bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Jakie są wymagane kroki do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę?

Pracodawca musi wypełnić i podpisać wniosek o zawarcie umowy, opłacić składkę lub jej pierwszą ratę, dostarczyć podpisaną ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje pracowników i listę osób przystępujących do umowy.

Kontakt

Masz pytania odnośnie oferty? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji. Zadzwoń lub napisz do nas!

Najnowsze artykuły

Menu